ฉลองตรุษจีน
รับฟรีอั่งเปา

กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

()

ตัวอย่าง: (089) 9999999


*** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้บริการผ่าน Drive Thru, Delivery, และทุกสาขาที่ท่าอากาศยาน