พิเศษ! ลดสูงสุด 50%

กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

()

ตัวอย่าง: (089) 9999999


*** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ผ่านบริการ Drive Thru, บริการ Delivery, บริการ Foodpanda และทุกสาขาที่ท่าอากาศยาน