วอปเปอร์® 99 บาท

กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

()

ตัวอย่าง: (089) 9999999


*** โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ผ่านบริการ Drive Thru, บริการ Delivery, บริการ Foodpanda, ทุกสาขาที่ท่าอากาศยาน, จังซีลอน1, จังซีลอน2, กระบี่, ป่าตอง, บางลา, ป่าตอง-บางลา, สมุย, สมุย ลิฟวิ่ง พลาซ่า และ OTOP ป่าตอง